Phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT

Chiều 30/11/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thu Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh - sinh viên (HSSV) năm học 2021 - 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ BHYT HSSV năm học 2022 - 2023.

Năm học 2021-2022, trên địa bàn huyện có 30 trường thuộc diện triển khai thu BHYT học sinh, với tổng số học sinh tham gia BHYT là 12.014/12.415 học sinh, đạt tỷ lệ 96,77% so với học sinh toàn huyện; trong đó: Học sinh tham gia tại trường: 6.218 học sinh; Học sinh tham gia thuộc các nhóm đối tượng khác (được NSNN đóng): 5.796 học sinh. Trong năm qua, BHXH huyện đã thực hiện tốt việc cấp thẻ BHYT kịp thời, thực hiện trích chuyển chăm sóc sức khỏe ban đầu, chi thù lao cho trường theo đúng quy định, tổng kinh phí được trích chi cho các đơn vị trường học để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu trong năm học 2021-2022 là trên 521 triệu đồng. Tổng chi phí KCB BHYT và điều trị cho học sinh tại các cơ sở y tế trong năm học 2021-2022, cụ thể: Năm 2021: có 2.986 lượt học sinh KCB BHYT, tổng số tiền BHYT chi trả 638,8 triệu đồng; 9 tháng đầu năm 2022: có 4.180 học sinh KCB BHYT, tổng số tiền BHYT chi trả 1,793 tỷ đồng. Trong đó có nhiều học sinh bệnh nặng phải điều trị với chi phí lớn đã được BHYT thanh toán như: em Huỳnh Thị Hạ Vy, Trường Tiểu học Tiên An 42 triệu đồng; em Huỳnh Đức Duy Thắng, Trường Tiểu học Kim Đồng 41 triệu đồng; em Phùng Ngọc Nhã Quyên Trường Tiểu học Tiên Lãnh 41 triệu đồng... Ngoài ra, Hội nghị cũng nghe 03 báo cáo tham luận của các trường: THCS Trần Ngọc Sương, THCS Lý Tự Trọng, TH Tiên Lãnh, nội dung tham luận đã nêu lên được cách làm hay, giải pháp mới nhằm phấn đấu 100% học sinh tham gia BHYT tại các trường học.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Bích Hoa - Trưởng Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng BHXH tỉnh Quảng Nam đề nghị BHXH huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin với các hình thức phù hợp, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu các trường học trong quá trình thực hiện để nhà trường và các bậc phụ huynh, người dân, người sử dụng lao động thấy được quyền lợi, trách nhiệm tham gia BHYT; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hàng năm tiến hành sơ, tổng kết để đánh giá, tìm ra nguyên nhân và đưa ra những giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Đồng chí  Phan Văn Dương - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy đề nghị Ban Giám hiệu các trường có tỷ lệ học sinh tham gia còn thấp, các trường có tỷ lệ từ 97% phấn đấu đạt tỷ lệ 100%. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHYT của các trường; Đồng thời, các đơn vị BHXH, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường phối hợp với ban ngành, đoàn thể chính trị tăng cường tuyên truyền các chính sách BHYT HSSV vận dụng cách làm hay và đổi mới phương pháp tuyên truyền vận động hiệu quả…

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Đức Lin, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cho Hiệu trưởng các trường với vai trò cấp ủy cơ sở, chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn với vai trò là các trưởng Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT cấp xã chủ động, quyết liệt và sát sao hơn nữa trong công tác chỉ đạo, triển khai công tác BHXH, BHYT tại cơ sở đặc biệt là công tác BHYT hoc sinh; cần xây dự kế hoạch chi tiết, các giải pháp đồng bộ để gắn kết các tổ chức hội, đoàn thể, tổ chức chính trị tại địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT, nhằm gia tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện, đặc biệt là các địa phương đăng ký nông thôn mới nâng cao. Đối với các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn cần phải kế thừa và phát huy kết quả đạt được về công tác BHYT học sinh của năm học 2021-2022, để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% học sinh đến trường năm học 2022-2023 có thẻ BHYT, xem đây là một nội dung, tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng của các trường học trong năm học 2022-2023.