HĐND huyện Tiên Phước tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 28/11/2022, HĐND huyện Tiên Phước đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chủ trì kỳ họp có các đồng chí: Phạm Văn Đốc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Minh Xinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện. 

Tại kỳ họp chuyên đề lần này, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét thông qua các nội dung sau: chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm C năm 2023 trên địa bàn huyện; điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hoá, khu thể thao đa năng huyện Tiên Phước; phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; phê duyệt danh mục công trình trung hạn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; phê duyệt danh mục công trình trung hạn giai đoạn 2022-2025 của 02 xã phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 (Tiên Cảnh, Tiên Phong); thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam; thông qua Báo cáo về điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn công trình Khu tái định cư dự án Đường Quốc lộ 40B và các công trình giao thông nông thôn năm 2022 trên địa bàn xã Tiên Ngọc; việc sử dụng nguồn kinh phí tỉnh bổ sung thưởng vượt thu, nguồn thu mới và lớn; việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh năm 2022 từ nguồn thu tiền sử dụng đất chưa phân bổ theo Quyết định 2160/QĐUBND ngày 17/8/2022 của UBND tỉnh. Sau một thời gian làm việc với tinh thần hết sức trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình được đề ra. Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến xác đáng vào các nội dung quan trọng trình tại kỳ họp.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Văn Đốc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu ngay sau kỳ họp này, UBND huyện, các phòng, ban ngành, HĐND, UBND các xã thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có kế hoạch triển khai  tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, đảm bảo Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả thiết thực; đồng thời đề nghị Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện, các tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND huyện, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ huyện tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...