Chủ tịch UBND huyện đối thoại với Nhân dân xã Tiên Hà

Chiều ngày 22/11, thực hiện Quyết định số 2107-QĐ/TU ngày 30/12/2014 của Tỉnh ủy Quảng Nam, UBND huyện tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với đại diện nhân dân trên địa bàn xã Tiên Hà. Đồng chí Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND huyện thông tin về tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện

Tại cuộc đối thoại, đồng chí Trầm Quế Hương đã thông tin đến Nhân dân những thông tin chính về tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến.

Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, đã có nhiều lượt ý kiến với nhiều nội dung trọng tâm, tập trung vào tiến độ thực hiện tuyến đường ĐH15.TP; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; xây dựng nông thôn mới; thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh; giải quyết đầu ra cho nông sản địa phương; giải quyết thủ tục hành chính; kinh phí hoạt động của Tổ dân cư;… được người dân nêu lên với người đứng đầu UBND huyện.

Chủ trì buổi đối thoại đã lắng nghe, trực tiếp giải trình vướng mắc, bức xúc và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân để tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách pháp luật trên địa bàn huyện đạt hiệu quả thiết thực nhất, tạo niềm tin trong Nhân dân và tạo sự đồng thuận xã hội; bên cạnh đó, giao các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện tiếp tục giải quyết những kiến nghị cần trả lời bằng văn bản để người dân nắm vững. Đồng thời, mong muốn nhân dân xã Tiên Hà tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực hưởng ứng, đồng thuận cao với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thi đua phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho gia đình, xã hội; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, góp phần vào công cuộc xây dựng xã Tiên Hà nói riêng và huyện Tiên Phước ngày càng giàu đẹp./.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...