Tăng cường kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến”

Thực hiện Công văn số 12089/BGTVT-VT ngày 18/11/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn địa phương; UBND tỉnh ban hành Công văn có ý kiến về nội dung này.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn nêu trên để chủ động phối hợp, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo thẩm quyền, đúng quy định; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ để tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn tỉnh.

CSGT kiểm tra một xe khách đường dài

Công văn số 12089/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải cho biết, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng xe khách tuyến cố định bỏ bến ra ngoài hoạt động; "xe dù, bến cóc" có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Do đó, Bộ GTVT đề nghị UBND cấp tỉnh cần vào cuộc quyết liệt và chỉ đạo Sở GTVT chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cấp huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý dứt điểm hiện tượng “xe dù, bến cóc”, “xe trá hình tuyến cố định”, “xe ghép, xe tiện chuyến” trên địa bàn. Đồng thời, kiểm tra, xử lý đối với các văn phòng đại diện của đơn vị vận tải, bãi đỗ trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe tạm, tự phát trên địa bàn; nếu phát hiện có tổ chức đón, trả khách, cò khách thì kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở GTVT phối hợp với lực lượng công an và ngành thông tin - truyền thông để kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng xe cá nhân để kinh doanh vận tải thông qua hình thức lập nhóm trên Zalo, Facebook và các trang mạng xã hội khác.

Ngoài ra, Ban An toàn giao thông cấp tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, quy định về dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, các quy định của pháp luật có liên quan khác đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các đơn vị kinh doanh bến xe, bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh, thành phố, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ.


 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...