Giải pháp phát triển văn hóa đọc tại trường THCS Lê Cơ, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước

Xác định vai trò của việc đọc sách, rèn luyện cho học sinh thói quen đọc sách góp phần nâng cao ý thức tự học, nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong Chiến lược phát triển giáo dục nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong những năm qua, nhà trường đã tập trung vào công tác thư viện, đầu tư mua sắm bổ sung sách, báo, trang trí thư viện thân thiện, xây dựng tủ sách ở từng lớp học; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: tổ chức Hội thi trưng bày và giới thiệu sách, mỗi tuần một cuốn sách hay, tổ chức tiết đọc sách, …, nhằm tạo điều kiện và cơ hội để học sinh được tiếp cận với sách.

Hội thi tuyên truyền, giới thiệu sách năm 2018

Sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần 01 câu chuyện đẹp, 01 cuốn sách hay”

Thư viện lớp học

Năm học 2022 - 2023, nhà trường tiếp tục cải tạo bồn hoa để xây dựng thư viện xanh ngoài trời cho học sinh đọc sách, thư viện được bố trí thuận lợi tại trung tâm của sân chơi, dưới tán cây xanh; thư viện có đặt 01 tủ sách và bàn, ghế thuận lợi cho học sinh lấy sách để đọc; khu đọc sách cũng được bố trí các chậu hoa, cây cảnh hài hòa, trang nhã, phù hợp với lứa tuổi học sinh THCS. Ngoài công năng đọc sách, không gian thư viện còn góp phần xây dựng cảnh quan sân trường sạch, đẹp hơn.