Điện lực Tiên Phước thực hiện nhiều giải pháp quản lý hành lang tuyến đường dây xung yếu nhằm đảm bảo vận hành cấp điện an toàn liên tục

Với đặc điểm lưới điện hiện nay vẫn còn cấp điện từ lưới điện 35kV thuộc xuất tuyến 373, 374 E15 cấp điện cho huyện Tiên Phước, huyện Bắc Trà My và Nam Trà My với hơn 30.670 khách hàng. Tuyến đường dây đã xây dựng lâu năm, nhiều vị trí đường dây đi qua thường là đồi, núi do đó gây khó khăn trong công tác quản lý vận hành. Cùng với diễn biến thời tiết khắc nhiệt trong những năm gần đây, nắng mưa, giông lốc bão lũ thất thường dẫn đến nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện do yếu tố hành lang tăng cao.

Để giải quyết triệt để hành lang tuyến, loại trừ các yếu tố, nguy cơ gây sự cố Điện lực Tiên Phước đã triển khai ra quân phát quang hành lang an toàn lưới điện 35kV, tập trung xử lý hành lang tuyến các khu vực có nguy cơ gây sự cố nhằm đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định. 

Xác định khối lượng công việc lớn, cần nhiều nhân lực, Điện lực Tiên Phước đã huy động lực lượng từ các phòng, đội, tổ trong đơn vị với tổng số 22 người tham gia, sau 03 ngày làm việc tích cực và hiệu quả, đơn vị đã thực hiện phát quang toàn bộ các vị trí phức tạp, các điểm xung yếu của hai đường dây 35kV ĐZ 373, 374 E15 vơi 84 khoảng cột, nhóm công tác đã xử lý triệt để cây trong hành và ngoài hành lang đường dây có nguy cơ gây sự cố.