Phát động xây dựng Tộc văn hoá Tộc Đặng làng Phú Lâm, thôn 5-Tiên Sơn

Góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", xây dựng tộc văn hóa, sáng ngày 20/11, Tộc Đặng Làng Phú Lâm, thôn 3, xã Tiên Sơn tổ chức Lễ phát động xây dựng tộc họ văn hoá; đây là tộc thứ 10 của xã Tiên Sơn ra mắt xây dựng tộc văn hóa.