Có được quay phim, chụp hình, livestream tại địa điểm tiếp công dân không?

Thực hiện hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ tại Công văn số 257/TTCP-PC ngày 23/02/2021 quy định về quay phim, chụp hình, livestream tại trụ sở tiếp công dân tỉnh; Công văn số 1146/UBND-TD ngày 08/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về quy định về quay phim, chụp hình tại địa điểm tiếp công dân, ngày 12/3/2021, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước đã ban hành Công văn số 659/UBND-TH quy định về quay phim, chụp hình, livestream tại địa điểm tiếp công dân gửi các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Rà soát nội quy, quy chế tiếp công dân đã ban hành tại địa điểm Tiếp công dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Công văn số 257/TTCP-PC ngày 23/02/2021 để bổ sung vào nội quy, quy chế tiếp công dân, quy định các điều kiện, mục đích để công dân được phép sử dụng phương tiện ghi hình, ghi âm; các trường hợp không được phép sử dụng phương tiện ghi hình, ghi âm; nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, để đảm bảo quyền của công dân, tại địa điểm Tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị, địa phương nên bố trí máy quay, máy chụp hình để ghi lại các cuộc tiếp công dân. Khi cần thiết, cho trích xuất hình ảnh, đoạn phim phục vụ cho công tác thẩm tra, xác minh khi được yêu cầu.

2. Các trường hợp công dân tự ý quay phim, chụp hình, tự ý phát trên mạng xã hội tạo thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan chức năng khi không có sự đồng ý của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền là hành vi bị nghiêm cấm. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, xử lý theo thẩm quyền./.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...