BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY TỔ CHỨC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG NĂM 2022

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ban Dân vận Huyện ủy; Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo Đề án 03 huyện; sáng ngày 18/11/2022 Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với UBND huyện tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận của Đảng năm 2022. Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Đỗ Thịnh - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Chính - UVTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng 158 cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương và bí thư chi bộ thôn, khối phố. 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Chính - UVTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện đề nghị các đại biểu dự hội nghị nghiêm túc tập trung theo dõi, lắng nghe nội dung trình bày của báo cáo viên; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề còn vướng mắc để có thể áp dụng những kiến thức đã được trao đổi, truyền đạt tại hội nghị vào thực tiễn công tác dân vận ở đơn vị, địa phương.

158 đại biểu tham dự lớp tập huấn do Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với UBND huyện tổ chức

Tại lớp tập huấn, đồng chí Đỗ Thịnh - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng đã truyền đạt các chuyên đề về công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về dân chủ, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; Kỹ năng thực hiện công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay; Xử lý tình huống  phát sinh trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.

Đồng chí Đỗ Thịnh - Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng

truyền đạt các chuyên đề tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận chính quyền, công tác tôn giáo trên địa bàn huyện từ huyện đến cơ sở nắm vững kiến thức, kỹ năng công tác dân vận và những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận. Đồng thời, vận dụng hiệu quả trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thi đua dân vận khéo, đoàn kết sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới.

 

 

 

Tin liên quan