Hội LHPN huyện Tiên Phước bầu UBKT Hội LHPN huyện khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 15.11, tại Hội trường UBMTTQVN huyện, Hội LHPN huyện tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, khóa XVI để bầu Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN huyện khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và nội dung bình xét thi đua công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022. Tham dự Hội nghị có các chị trong BCH Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Na Vi – HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện: chủ trì Hội nghị.

Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN huyện khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Na Vi đã thông qua Đề án số 04/ĐA-ĐCT, ngày 19/7/2022 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về UBKT Hội LHPN các cấp. Chức năng của Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp là tham mưu cho Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch/Ban Thường vụ Hội LHPN cùng cấp thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành lỷ luật của tổ chức Hội theo quy định của Điều lệ Hội. Hội nghị đã thống nhất bầu 5 đại biểu vào Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN huyện khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Thái Thị Viết - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện được bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.
Đây là Ủy ban Kiểm tra khóa đầu tiên của Hội LHPN huyện theo Đề án Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN các cấp của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam. 

Dịp này, BTV Hội LHPN huyện cũng đã tiến hành bình xét thi đua công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2022 đối với 15 xã, thị trấn.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...