Thúc đẩy chuyển đổi số trong trường học, bệnh viện

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 7370/KH-UBND ngày 11/11/2022 về hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế.