Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin COVID-19 và phòng chống dịch sốt xuất huyết

Qua theo dõi kết quả tính đến hết ngày 13/11/2022, các xã, thị trấn vẫn chưa tập trung vào cuộc quyết liệt việc tiêm phòng vắc xin COVID-19 theo các đợt đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện, tỷ lệ tiêm phòng vẫn còn thấp, chưa đạt yêu cầu đề ra; chỉ có 03 xã tiêm đạt tỷ lệ cao Tiên Lập (109 liều), Tiên Lãnh (75 liều), Tiên Hà (38 liều); một số xã chưa triển khai tiêm vắc xin COVID-19 (Tiên Mỹ, Tiên Châu, Tiên Lộc, Tiên An, Tiên Cảnh, Tiên Hiệp, Tiên Sơn); các xã, thị trấn còn lại tiêm với số lượng rất ít; số ca bệnh sốt xuất huyết vẫn còn tăng.

Phun thuốc khử trùng, diệt muỗi ngăn chặn sốt xuất huyết bùng phát 

Thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy số 462-TB/HU ngày 15/11/2022 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện; nhằm quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong đợt ra quân cao điểm tiêm phòng vắc xin COVID -19 và phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các nội dung sau:

1. Các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát, tư vấn, chỉ đạo đôn đốc thường xuyên việc triển khai các nội dung tiêm phòng vắc xin đợt ra quân cao điểm cho mọi đối tượng thời gian từ ngày 07/11 – 20/11/2022, đợt cao điểm phòng chống dịch sốt 2 xuất huyết từ ngày 07/11 – 31/12/2022 ở các xã, thị trấn, đơn vị trường học được nêu tại Công văn số 3791/UBND-VP; chịu trách nhiệm về kết quả tiêm phòng vắc xin COVID 19 và phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn phụ trách; đồng thời, báo cáo kết quả, khó khăn vướng mắc hàng tuần về lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo kịp thời.

2. UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai nhanh, quyết liệt chiến dịch tiêm phòng vắc xin COVID -19 trong thời gian từ ngày 07/11 – 20/11/2022 và đợt cao điểm phòng chống dịch sốt xuất huyết từ ngày 07/11 – 31/12/2022, quyết tâm nâng cao tỷ lệ tiêm phòng vắc xin và hiệu quả công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trong các đợt cao điểm đạt yêu cầu đề ra; báo cáo kết quả hàng tuần (theo mẫu đã gửi) về Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch để chỉ đạo kịp thời.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Phan Châu Trinh tích cực hơn nữa các biện pháp tuyên truyền, vận động giáo viên, học sinh tham gia tiêm chủng COVID-19 và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Phòng Giáo dục và Đào tạo trực báo các trường thường xuyên để nắm tiến độ, đối tượng và đôn đốc tiêm phòng vắc xin COVID 19 đầy đủ theo các đợt quy định; phấn đấu ngành giáo dục phải đạt tỷ lệ cao trong thực hiện công tác tiêm phòng văc xin COVID -19.

4. Phòng Nội vụ theo dõi, tham mưu lấy kết quả thực hiện nội dung trên vào đánh giá, nhận xét thi đua cuối năm đối với các cơ quan, đơn vị.

Đợt ra quân cao điểm tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho mọi đối tượng thời gian từ ngày 07/11 – 20/11/2022; đợt cao điểm phòng chống dịch sốt 2 xuất huyết từ ngày 07/11 – 31/12/2022 với thông điệp hành động “không có lăng quăn, bọ gậy là không có sốt xuất huyết”.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...