Tiên Kỳ tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong thời gian 02 ngày 12- 13/11: 8/8 thôn, khối phố trên địa bàn thị trấn đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là ngày hội mang nhiều ý nghĩa thiết thực và sâu sắc; là dịp để người dân ở các khu dân cư thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, đồng tâm hiệp lực xây dựng đời sống văn hóa; là chất keo vững chắc gắn kết cộng đồng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để chung sức, chung lòng, chung tay thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

Hằng năm, vào dịp trung tuần của tháng 11 các thôn, khối phố trên địa bàn thị trấn lại tích cực tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Tuy nhiên, trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID -19 nên một số nơi chỉ tổ chức phần lễ hoặc không tổ chức. Trong năm 2022, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát; được sự chỉ đạo của ngành cấp trên, các thôn, khối phố trên địa bàn thị trấn đã long trọng tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Đây là dịp để người dân trên địa bàn thị trấn họp mặt cùng với lãnh đạo chính quyền địa phương, để nghe chính quyền địa phương báo cáo những thành tích đạt được của thị trấn nói chung, thôn - khối phố nói riêng trong năm qua và những nhiệm vụ trọng tâm trong năm đến, nhất là công tác vận động tập hợp quần chúng vào các tổ chức đoàn thể của địa phương... . Đồng thời, đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp được trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cùng sinh hoạt với nhân dân, qua đó thắt chặt mối quan hệ với nhân dân; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Ngày hội năm nay được tổ chức trang trọng gồm 2 phần: Phần Lễ và Phần Hội. Phần Lễ gồm các nội dung như Ôn lại truyền thống 92 năm ngày  thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và cùng khẳng định vai trò quan trọng của công tác Mặt trận trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam; đánh giá kết quả việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ, nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2023. Công bố Quyết định công nhận danh hiệu gia đình văn hóa trong năm; tuyên dương – khen thưởng gia đình văn hóa tiêu biểu, tổ đoàn kết xuất sắc và phát động phong trào thi đua năm 2023.