Các Khu dân cư trên địa bàn xã Tiên Ngọc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Từ ngày 10 đến ngày 12/11, các Khu dân cư (KDC) trên địa bàn xã Tiên Ngọc đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Tổ chức trò chơi bịt mắt bắt vịt

Sau một năm phải tạm dừng để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 thì năm nay các KDC đều có sự chuẩn bị chu đáo cho Ngày hội. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, thiết thực, thu hút hơn 400 lượt bà con Nhân dân tham gia, đây là dịp để người dân ở các KDC thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tạo ra sức mạnh tổng hợp để cùng nhau thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của địa phương.