Giám sát công tác tham mưu chỉ đạo thực hiện kết luận, quyết định sau thanh tra và công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện, chiều ngày 28/10 tại phòng họp số 01 Trung tâm Hành chính huyện, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện Tiên Phước do đồng chí Nguyễn Khánh – Trưởng Ban pháp chế làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc theo dõi, tham mưu UBND huyện chỉ đạo thực hiện kết luận, quyết định sau thanh tra và công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra huyện. Tham dự cuộc giám sát còn có đồng chí Nguyễn Minh Xinh – UVTV, Phó chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan liên quan được mời làm thành viên đoàn giám sát.

(Quang cảnh buổi giám sát)

Báo cáo tại cuộc giám sát Chánh thanh tra huyện cho biết cơ quan Thanh tra huyện ít người, nhưng với quyết tâm cao trong thực thi nhiệm vụ từ năm 2020 đến tháng 10/2022, Thanh tra huyện tiến hành 15 cuộc thanh tra hành chính, trong đó: thanh tra theo kế hoạch là 10 cuộc, thanh tra đột xuất 05 cuộc trên các lĩnh vực quản lý, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng đất đai, quản lý, sử dụng quỹ BHYT. Tính đến ngày 25/10/2022 đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra 13 cuộc, còn lại 02 cuộc đang dự thảo kết luận thanh tra. 

Tổng cộng sai phạm về tiền phát hiện qua thanh tra là 2.761,384 triệu đồng, sai phạm về đất là 982,2 m2 đất xây dựng. Trong đó: thu hồi nộp ngân sách huyện 1.443,33 triệu đồng, thu hồi ngân sách tỉnh và trách nhiệm hoàn trả của BHXH tỉnh 561,204 triệu đồng, thu hồi sai phạm nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện 410 triệu đồng, thu trả lại đơn vị, cá nhân 2,49 triệu đồng, chấn chỉnh sai phạm về tiền 251,56 triệu đồng, chấn chỉnh sai phạm về đất và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 92,8 triệu đồng/ 982,2 m2 đất xây dựng. Kiểm điểm trách nhiệm đối với 33 tập thể và 77 cá nhân có sai phạm qua thanh tra.

Đối với công tác tiếp công dân, giải guyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2021 đến tháng 10/2022 trên toàn huyện đã tiếp công dân 587 lượt/587 người, trong đó: lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân 27 lượt (tiếp định kỳ 13 lượt, đột xuất 14 lượt); các cơ quan chuyên môn của huyện tiếp công dân thường xuyên: 91 lượt; UBND 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện tiếp 469 lượt (trong đó: lãnh đạo UBND xã tiếp 252 lượt, tiếp công dân thường xuyên ở cấp xã là 217 lượt). Trong năm 2021 Thanh tra huyện tiếp 07 lượt công dân để thực hiện xử lý đơn thư. 

Việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tổng số đơn các cơ quan, ban, ngành và UBND xã, thị trấn trên toàn huyện tiếp nhận trong năm 2021 là 312 đơn, trong đó: khiếu nại: 02 đơn (đơn khiếu nại của ông Đặng Tấn Hoàng, Tiên Sơn; đơn bà Dương Thị Hội, Tiên Lãnh); tố cáo: 03 đơntranh chấp đất đai: 76 đơn; tranh chấp dân sự, phản ánh, kiến nghị ở nhiều lĩnh vực: 231 đơn. Tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, hòa giải của cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã là 288 đơn, trong đó: khiếu nại: 01 đơn; tố cáo: 03 đơn; tranh chấp đất đai là: 71 đơn; tranh chấp dân sự, phản ánh, kiến nghị ở các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn và UBND xã, thị trấn là 213 đơn; tổng số đơn không thuộc thẩm quyền là 24 đơn (gồm 23 đơn trùng lặp và 01 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền). Kết quả giải quyết đơn: tổng số đơn thuộc thẩm quyền đã hòa giải và giải quyết là 267 đơn (khiếu nại 01 đơn; tố cáo 03 đơn; tranh chấp đất đai, kiến nghị, phản ánh là 263 đơn); còn lại 21 đơn tranh chấp kiến nghị chuyển sang năm 2022 để tiếp tục kiểm tra, xác minh giải quyết. Trong năm 2021, UBND huyện giao Thanh tra huyện tham mưu xử lý 01 đơn khiếu nại ; 03 đơn tố cáo. 

Nhìn chung từ năm 2020 đến nay, công tác thanh tra hành chính thực hiện các cuộc thanh tra vượt mức kế hoạch năm đã đề ra, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào những vấn đề được xã hội quan tâm. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế: một số cuộc thanh tra còn kéo dài so với thời gian quy định, công tác thu hồi sai phạm sau thanh tra chưa đạt tỷ lệ 100%, một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc và triệt để một số nội dung kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra. Công tác xử lý đơn thư một số xã chưa đảm bảo theo quy định, phân loại và xử lý đơn không chính xác nên dẫn đến một số đơn thư chưa giải quyết dứt điểm nên công dân gửi đơn vượt cấp lên cấp trên. Một số cơ quan, đơn vị chưa tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận nội dung tố cáo và các quyết định xử lý khác có liên quan đến kết luận nội dung tố cáo của cơ quan cấp trên.

Kết luận buổi giám sát, đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Thanh Tra huyện đã thực hiện trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trọng việc phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà, đồng thời đề nghị Thanh tra huyện sớm khắc phục các khuyết điểm như đã nêu. Bên cạnh đó cần quan tâm thực hiện tốt các nội dung sau: Tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo luật định và theo quy chế hoạt động của Thanh tra, tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt thông tin, tổ chức thanh tra đột xuất trên các vấn đề nóng được dư luận quan tâm; thực hiện tốt hơn nữa việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra với phương châm thực hiện đến cùng và hiệu quả, nhất là các kết luận đã nêu trong báo cáo; tiếp tục tham mưu theo dõi tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp với Mặt trận huyện tổ chức tập huấn cho Ban Thanh tra nhân dân, ban đầu tư giám sát cộng đồng… 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...