Thêm 02 sản phẩm đạt 03 sao và 02 sản phẩm đạt 4 sao OCOP cấp huyện đợt 1 năm 2022

Giai đoạn 2018-2021, huyện Tiên Phước đã hỗ trợ 32 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP (trong đó, có 12 sản phẩm đạt 4 sao, 20 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh). Năm 2022, huyện đã được phân bổ 900 triệu đồng để triển khai thực hiện Chương trình OCOP; trên cơ sở làm việc với các chủ thể, huyện đã đăng ký tham gia 5 sản phẩm mới (Viên hoàn nghệ trắng mật ong; SNACK chuối BANA; Trầm nén vân mây; Dầu dừa nguyên chất; Heo thảo dược Tiền Phong). Đánh giá lại sau 36 tháng đối với 4 sản phẩm (Tiêu Tiên Phước; Rượu Lòn Bon Tiên Phước; Tinh Dầu Sả; Tinh Dầu Quế). 

Sản phẩm Tiêu Tiên Phước đăng ký đánh giá lại sau 3 năm

Trên cơ sở ý tưởng của các chủ thể đăng ký, các ngành chuyên môn của huyện đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các chủ thể lập phương án sản xuất kinh doanh, đề án đề nghị hỗ trợ, đồng thời triển khai cụ thể các nội dung liên quan đến chương trình OCOP cho các chủ thể. UBND huyện đã tổ chức đánh giá đợt 1 gồm 04 sản phẩm (Viên hoàn nghệ trắng mật ong; SNACK chuối BANA; Trầm nén vân mây; Dầu dừa nguyên chất), kết quả chấm chọn có 02 sản phẩm đạt 03 sao cấp huyện và 02 sản phẩm đạt 4 sao cấp huyện. Đến nay, huyện đã tổng hợp, gửi hồ sơ về tỉnh đề nghị đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP năm 2022. 

Làng cổ Lộc Yên, xã Tiên Cảnh

Đối với sản phẩm Làng văn hóa du lịch Làng cổ Lộc Yên, xã Tiên Cảnh: Hiện nay huyện đang tập trung triển khai thực hiện theo đề án và quy hoạch chi tiết đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, nhất là xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng trong làng và các khu chức năng đến nay cơ bản đạt tiêu chuẩn điểm đến; phát triển mạnh các mô hình du lịch nông nghiệp; chỉnh trang nhà ở, đường làng ngỏ xóm, tường rào cổng ngõ, tạo cảnh quan môi trường 7 sáng xanh sạch đẹp; đồng thời đang triển khai lập hồ sơ đề nghị công nhận sản phẩm OCOP trong năm 2023.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...