Phê duyệt Danh mục 8 dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát, và đất san lấp công trình trên địa bàn huyện

Ngày 11/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2732/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh mục 31 dự án đầu tư khai thác khoáng sản đá, cát, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp công trình trên địa bàn các huyện: Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Duy Xuyên, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh.

Theo đó, trên địa bàn huyện Tiên Phước, UBND tỉnh đã phê duyệt 04 dự án khai thác khoáng sản cát tại các thôn Tiên Tráng; Bãi Đá Chồng, thôn Phú Vinh; Bãi Bến Sếu và Bãi Mù Mắt, thôn Tài Thành, xã Tiên Hà với tổng diện tích 9,29 ha, trữ lượng 110.000m3; 04 dự án khai thác khoáng sản đất san lấp tại Đồi Dương Phụng, thôn 1; Gò Chua, thôn 3 và đồi Hố Nước, thôn 6 thuộc xã Tiên Thọ và Đồi Dương Chùa, thôn Trung An, xã Tiên Hà với tổng diện tích 16,95ha, trữ lượng 1.400.000m3.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho UBND huyện có trách nhiệm tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc địa bàn mình quản lý theo ủy quyền của UBND tỉnh tại Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/01/2022, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ về đấu giá quyền khai thác khoáng sản để lựa chọn các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm thực hiện; gửi kết quả phê duyệt đơn vị trúng đấu giá về UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh để theo dõi, giám sát. Hướng dẫn đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo về thăm dò, khai thác khoáng sản, môi trường, đất đai, đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...