500 triệu đồng là mức cho vay tối đa để làm mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

Theo Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Theo đó, một số nội dung sửa đổi, bổ sung về cho vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) theo Nghị định mới này như sau:

1. Về mức cho vay: Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

2. Về thời hạn vay: Thời hạn vay do NHCSXH và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Ngôi nhà đang hoàn thiện của khách hàng vay vốn làm nhà theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP

3. Về điều kiện được vay vốn:

Đối với vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa phương cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai; có thiết kế, có phương án tính toán giá thành, có giấy phép xây dựng đối với trường hợp yêu cầu phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật thì được xem xét cho vay vốn phù hợp với thời hạn được tồn tại của công trình.

4. Giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện nhà ở, điều kiện thu nhập:

- Đối tượng là hộ có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị thì phải có giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện nhà ở của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú từ một năm trở lên nếu có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác theo mẫu số 03 và tự kê khai thu nhập theo mẫu số 06 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

- Các đối tượng: (1) Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; (2) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; (3) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức thì phải có: 01 giấy xác nhận về đối tượng, điều kiện về thu nhập của cơ quan nơi đang làm việc và 01 giấy xác nhận về điều kiện nhà ở của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú từ một năm trở lên nếu có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác theo mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Thực hiện chương trình này, thời gian qua Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước đã giải ngân cho vay được hơn 10,3 tỷ đồng cho 33 hộ gia đình có thu nhập thấp, cán bộ, viên chức có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để làm nhà theo Nghị định 100/2005/NĐ-CP. Cùng với số vốn tự có, nguồn vốn này đã giúp các hộ gia đình xây dựng các ngôi nhà kiên cố, khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, an cư lập nghiệp.

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội đang tiếp tục triển khai cho vay kế hoạch năm 2022 và cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Quy trình, thủ tục, hồ sơ cho vay được thông báo công khai tại UBND các xã, thị trấn, các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để sửa nhà, làm nhà ở xã hội, đề nghị liên hệ với UBND xã, thị trấn hoặc cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Phước để được hướng dẫn, hỗ trợ và phục vụ.                           

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...