Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân

Tiếp xúc cử tri (TXCT) là một trong những nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) được quy định tại Điều 94 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Theo đó, sau mỗi kỳ họp HĐND, đại biểu HĐND có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của HĐND, vận động và cùng với Nhân dân thực hiện các nghị quyết đó.  

Thực tế hoạt động TXCT của đại biểu HĐND huyện Tiên Phước từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay cho thấy: HĐND huyện đã phối hợp UBMTTQVN huyện tổ chức TXCT nghiêm túc, đúng quy định của luật, chất lượng, mọi vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị đều được tổng hợp, phân loại và chuyển tới cấp có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết, đa số ý kiến của cử tri đồng tình với cách giải quyết và trả lời của UBND huyện và các cơ quan liên quan. Các cuộc TXCT có nhiều đổi mới về hình thức, nội dung, địa điểm tiếp xúc; có lúc do tình hình dịch bệnh COVID -19 nên việc tổ chức TXCT được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Một số cuộc tiếp xúc cử tri đã bố trí lồng ghép cả đại biểu HĐND huyện và xã, thị trấn cùng tiếp xúc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, cách làm này đã tiết kiệm được thời gian, công sức của cử tri, các ý kiến kiến nghị sẽ được các đại biểu phân loại, giải trình thấu đáo và tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tuy nhiên hoạt động TXCT của đại biểu HĐND huyện vẫn còn có những hạn chế như: tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên một số kỳ họp chỉ TXCT đại diện hoặc thông tin kết quả kỳ họp qua sóng phát thanh và trên cổng thông tin điện tử của huyện. Số điểm tiếp xúc còn ít, chưa tiếp xúc được hết cử tri của xã, thị trấn nên đại biểu HĐND không thể nắm bắt, thu thập hết ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Các cuộc TXCT thường chỉ được tổ chức sau các kỳ họp HĐND, việc TXCT trước kỳ họp, theo chuyên đề, theo lĩnh vực còn hạn chế. Nhiều cuộc TXCT nhân dân chỉ phản ánh, kiến nghị vấn đề các nhân, ít đề xuất chủ trương chung, giải pháp chung của huyện, của xã. Một số cuộc TXCT bất thành do cử tri đi không đảm bảo số lượng. Việc tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri ngay tại các cuộc tiếp xúc của một số đại biểu và các ngành chức năng ở địa phương có nơi chưa có tính thuyết phục cao. Công tác tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri có nơi chưa có sự chắt lọc (Một số tổ đại biểu HĐND tiếp thu tất cả các ý kiến, kể cả những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của xã, thị trấn cũng gửi về huyện). Công tác giám sát, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau khi được tiếp thu, trả lời của các cơ quan chức năng chưa được quan tâm đúng mức, nhất là những vấn đề nóng, kiến nghị nhiều lần… 

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Từ thực tế nêu trên, để hoạt động TXCT của đại biểu HĐND trong thời gian đến đạt kết quả cao nhất, tôi đề xuất một số nội dung sau:

Một là: Trước khi TXCT Thường trực HĐND cần phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực UBMTTQVN và lãnh đạo UBND cùng cấp sớm xây dựng kế hoạch, đề cương TXCT, đồng thời thông báo lịch TXCT trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri bố trí thời gian và tham dự đầy đủ. Kế hoạch TXCT phải cụ thể chi tiết, để có thời gian chuẩn bị chu đáo. Khi xây dựng kế hoạch cần căn cứ vào nội dung từng kỳ họp để lựa chọn hình thức, địa điểm và thành phần cử tri tham dự hội nghị cho phù hợp và có hiệu quả. Đề cương TXCT phải được xây dựng cụ thể, chu đáo, đầy đủ nội dung, nhưng phải tóm gọn những nội dung chính, quan trọng của các nghị quyết, các báo cáo đã được ban hành. Trước khi tổ chức TXCT phải thông báo rộng rãi đến bà con cử tri bằng nhiều hình thức phù hợp (Kể cả khi cần thiết phải gửi giấy mời đến từng hộ) để bà con cử tri biết đi dự đông đủ để cuộc TXCT thành công.

Hai là: Phải đa dạng hoá các hình thức TXCT, có thể tổ chức tiếp xúc với tất cả cử tri trực tiếp tại các thôn, khối phố hoặc trực tuyến sau các kỳ họp (nếu tình hình dịch phức tạp); cần quan tâm tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo lĩnh vực, ngành nghề mà HĐND dự kiến sẽ thảo luận, quyết định. Địa điểm tiếp xúc cử tri được lựa chọn một cách linh hoạt để đảm bảo trong một năm, một nhiệm kỳ đại biểu HĐND có thể đến được hầu hết các địa bàn thuộc đơn vị bầu cử. Tiếp tục triển khai việc TXCT  hai cấp huyện - xã, nếu thấy cần thiết và có những vấn đề bức xúc chưa giải quyết liên quan nhiều đến tỉnh thì tham mưu, phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri ba  cấp tỉnh - huyện - xã để đối thoại trực tiếp với Nhân dân và tiếp thu, giải thích các kiến nghị của cử tri một cách thấu đáo.

Ba là: Việc chuẩn bị nội dung trước khi đi tiếp xúc cử tri là hết sức quan trọng nên trước và sau kỳ họp, trên cơ sở các báo cáo, đề cương đã được ban hành; kết quả giải quyết và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri; dự kiến nội dung chương trình kỳ họp; kết quả kỳ họp HĐND và các nghị quyết đã được HĐND huyện thông qua... Mỗi đại biểu cần chủ động nghiên cứu, chuẩn bị nội dung báo cáo ngắn gọn, dễ hiểu; nắm đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết để báo cáo trước cử tri và có thể giải thích được những vấn đề mà cử tri nêu ra; đồng thời nghiên cứu kỹ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các lĩnh vực có liên quan đến địa phương, nơi đại biểu tiếp xúc để đối thoại với cử tri khi cần thiết; đặc biệt, cần nắm được nội dung ý kiến cử tri tại các lần tiếp xúc trước để thông báo kết quả giải quyết, đã giải quyết đến đâu, hướng giải quyết sắp tới như thế nào...

Bốn là: Trong các buổi TXCT cần dành nhiều thời gian để cử tri được thể hiện tâm tư nguyện vọng, đề xuất ý kiến, kiến nghị; chú trọng đổi mới hình thức tổ chức, nội dung và địa điểm tiếp xúc để có nhiều cử tri tham gia, tránh tình trạng chỉ có “đại cử tri” hoặc cử tri là cán bộ xã, quân dân chính của thôn, khối phố. Phải nghiên cứu, nắm tình hình, dự báo các nội dung, vấn đề bức xúc của cử tri có thể diễn ra tại các điểm TXCT đây là vấn đề quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT. Tại các buổi TXCT nhất thiết phải có sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND xã, thị trấn, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cùng tham dự để nắm bắt, trả lời tại chỗ những vấn đề thuộc thẩm quyền và làm sáng tỏ thêm những vấn đề mà cử tri kiến nghị, tránh tình trạng đại biểu HĐND tiếp thu và chuyển giao toàn bộ ý kiến cử tri đến cơ quan có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp trong buổi tiếp xúc, có cử tri đưa đơn khiếu nại, tố cáo hoặc tranh thủ diễn đàn để nêu nội dung cần khiếu nại, bức xúc, đại biểu nên đề nghị gặp cử tri này sau khi kết thúc buổi tiếp xúc để có biện pháp xử lý đơn thư đúng quy định, không sa vào nội dung khiếu nại, tố cáo làm ảnh hưởng đến nội dung TXCT.

Năm là: Ngoài việc tham gia đầy đủ các cuộc TXCT còn đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND phải có tinh thần trách nhiệm cao, trong các buổi tiếp xúc ngoài báo cáo thì cần phải định hướng, gợi mở, tạo điều kiện cho cử tri phát biểu, đề xuất những vấn đề phát triển chung của huyện, xã. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được giải thích rõ ràng, cụ thể, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc hứa hẹn; vấn đề nào đòi hỏi thời gian hoặc chưa có điều kiện giải quyết, cần giải thích rõ. Bên cạnh đó đại biểu HĐND còn phải theo dõi, giám sát, đôn đốc cho đến khi vấn đề được giải quyết thỏa đáng để trả lời cử tri trong những cuộc tiếp xúc tiếp theo, không chỉ “ghi nhận” cho qua loa, lấy lệ gây mất lòng tin của cử tri.

Sáu là: Sau khi TXCT việc tổng hợp, phân loại ý kiến phải được Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt. Ngay sau khi kết thúc đợt TXCT, các Tổ đại biểu có trách nhiệm phối hợp để tổng hợp, gửi báo cáo về Thường trực HĐND huyện; báo cáo phải tổng hợp đầy đủ, phân loại theo từng nhóm lĩnh vực, vấn đề cụ thể, những vấn đề bức xúc, những vấn đề đã kiến nghị nhiều lần, đã hứa nhưng chưa được giải và phân định đúng thẩm quyền giải quyết; trong đó cần chú trọng rà soát, tổng hợp đầy đủ ý kiến kiến nghị của cử tri, tránh trùng chéo, lặp lại nhiều lần. Riêng các ý kiến mang tính cá nhân hoặc có nội dung khiếu nại, tố cáo, đại biểu HĐND nên nghiên cứu và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bảy là: Để nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND nói chung và hoạt động TXCT nói riêng đạt kết quả cao nhất, đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND phải tập trung nghiên cứu, ra sức học tập, tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật. Đồng thời tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đại biểu HĐND do huyện, tỉnh tổ chức.

Hiệu quả của hoạt động TXCT phụ thuộc vào nhiều yếu tố; thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả TXCT của đại biểu HĐND trong thời gian đến, đồng thời qua đó nâng cao vai trò, vị trí của người đại biểu HĐND, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp./. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...