Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tổ chức gặp mặt phụ huynh và học sinh có nhu cầu học nghề và bổ túc văn hóa năm học 2022 – 2023

Thực hiện chủ trương phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS của Chính phủ và UBND tỉnh Quảng Nam. Trong năm học 2022-2023, học sinh tốt nghiệp THCS đăng ký dự tuyển vào các trường THPT trên địa bàn huyện và các huyện lân cận, sau khi có kết quả xét tuyển 80% được vào học lớp 10, đối với 20% học sinh còn lại (170 em), UBND huyện Tiên Phước chỉ đạo các ngành liên quan  thực hiện hướng nghiệp và mời các trường nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tổ chức tư vấn và chiêu sinh. Tuy nhiên, do điều kiện gia đình các em còn nhiều khó khăn, học sinh còn quá nhỏ, tâm lý ngại cho con đi xa… nên nhiều học sinh không thể tham gia học tập tại các trường nghề tại thành phố Tam Kỳ, huyện Núi Thành. 

Để tạo điều kiện cho các em không vào học lớp 10 năm học 2022-2023 và những năm học trước được tham gia học nghề và bổ túc văn hóa, đồng thời giải quyết việc làm nhằm nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước đã làm việc với Lãnh đạo trường Cao đẳng THACO Núi Thành và thống nhất mở lớp đào tạo nghề kết hợp với bổ túc văn hóa cho học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Tiên Phước.

Chiều ngày 19/9/2022, được sự thống nhất của lãnh đạo huyện Tiên Phước, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Thaco Trường Hải tổ chức cuộc họp với phụ huynh và học sinh có nhu cầu học tập và đào tạo tại các lớp này.