Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026 khu vực xã Tiên Sơn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thú 8

 Thực hiện Thông báo số 57/TB-HĐND ngày 12/8/2022  của Thường trực HĐND huyện Tiên Phước về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thư 8, HĐND huyện khóa 12 nhiệm kỳ 2021-2026; trong 02 ngày 24- 25 tháng 8 năm 2022, ông Phan Văn Năm và bà Bùi Thị Liễu - đại biểu HĐND huyện khu vực xã Tiên Sơn đã tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri tại Thôn 1 và thôn 6. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND và UBMTTQVN xã Tiên Sơn.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Liễu  báo cáo với cử tri về  kết quả kỳ họp thứ 6,7,8 của HĐND huyện và thông báo tóm  lượt các Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa 10 có liên quan trực tiếp đến huyện Tiên Phước, trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII và  tình hình kinh tế xã hội của 6 tháng đầu năm  và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tại buổi tiếp xúc, đã có 15 lượt ý kiến cử tri phát biểu bày tỏ về những kết quả đạt được của huyện trong 6 tháng qua. Đồng thời có những ý kiến đề xuất liên quan đến các lĩnh vực được các đại biểu lãnh đạo cấp xã giải trình, phúc đáp tại hội nghị. Tuy nhiên  một số lĩnh vực cử tri mong muốn cấp trên có  cơ chế  hỗ trợ và quan tâm đến địa bàn xã Tiên Sơn  như: Hỗ trợ kinh phí tu sửa mộ tại gia, xây dựng, nâng nghĩa trang Liệt Sỹ, nâng cấp trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.. giảm thủ tục hỗ trợ kinh phí thực hiện Nghị quyết 35 của HĐND tỉnh, sớm đóng điện từ thôn 5 đến thôn 6….

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...