Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn huyện Tiên Phước

Ngày 30/6/2022, UBND huyện Tiên Phước ban hành Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số huyện Tiên Phước giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030” với tổng nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2022-2025 dự kiến 39.526 triệu đồng. Đề án trên đã được HĐND huyện Tiên Phước khóa XII thông qua tại Kỳ họp thứ 8 vào ngày 15/7/2022.

Theo đó, Đề án đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm sau: làm thay đổi nhận thức về Chuyển đổi số; xây dựng các cơ chế, chính sách về phát triển chính phủ số, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng và phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số.

Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

Phấn đấu đến năm 2025, cung cấp 90% dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 80% cuộc họp được tổ chức trực tuyến; ít nhất 60% xã/thị trấn đạt tiêu chí “xã/thị trấn thông minh”; 100% vị trí điểm nóng, điểm đen về giao thông được lắp đặt hệ thống camera giám sát; khoảng 65% dân số trở lên tham gia mua sắm trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%; 100% thôn/khối phố được kết nối mạng Internet băng rộng cố định (cáp quang) và băng rộng di động;…

Tải Nghị quyết thông qua Đề án tại đây.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...