Huy động 312 tỉ đồng xây dựng sản phẩm làng văn hóa du lịch Lộc Yên giai đoạn 2022 - 2030

Huyện Tiên Phước đã ban hành Đề án xây dựng sản phẩm làng văn hóa du lịch Lộc Yên giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2050 với tổng nguồn vốn thực hiện dự kiến 312 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước đầu tư hơn 88 tỷ đồng, vốn xã hội hóa 224 tỷ đồng. Đề án trên đã được HĐND huyện Tiên Phước khóa XII thông qua tại Kỳ họp thứ 8 vào ngày 15/7/2022.

Nhà cổ Lộc Yên - Tiên Phước

Theo Đề án “Xây dựng sản phẩm du lịch làng VHDL làng cổ Lộc Yên giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn 2050”, bộ sản phẩm du lịch thương hiệu “Lộc Yên, ngôi làng nằm giữa cõi tiên’’ sẽ gồm nhiều sản phẩm, hoạt động hấp dẫn. Trong đó tổ hợp cảnh quan, dịch vụ ở làng cổ gồm cổng làng, quán nghỉ đầu làng và cảnh quan đồng lúa; làng Tiên (làng cổ Lộc Yên), hái quả “vườn Tiên’’, “chợ Tiên”; làng “Mít Tiên” là khu vực để du khách khám phá về văn hóa, cảnh quan; khu du lịch Suối Tiên (còn gọi Thập Ngũ Tiên Sa) gồm công viên “Người khổng lồ”, “Ao tiên”, các dịch vụ... Tổng diện tích làng văn hóa du lịch (VHDL) Lộc Yên được xác định là 661ha, bao gồm di tích Làng cổ Lộc Yên, bãi đá Lò Thung và một phần diện tích suối Đá Giăng chảy qua xã Tiên Cảnh. Các tài nguyên du lịch phụ trợ bao gồm các di tích Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, khu mộ cụ Lê Vĩnh Khanh - Lê Vĩnh Huy, công binh xưởng QB 150, đình làng Hội An, thác Ồ Ồ (xã Tiên Châu) và hàng chục trang trại nông nghiệp lân cận.

Ngõ đá - nét đặc trưng riêng có của Lộc Yên

Phấn đấu đến 2030, Làng Văn hóa du lịch làng cổ Lộc Yên sẽ trở thành hạt nhân du lịch của Tiên Phước, là điểm du lịch nông thôn điển hình của tỉnh Quảng Nam theo mô hình kết hợp du lịch - văn hóa - nông nghiệp, trở thành điểm du lịch cuối tuần có sức hút lớn trong khu vực với chuỗi sản phẩm du lịch độc đáo, đa dạng.