Ban hành Quy chế đánh giá du lịch xanh Quảng Nam

UBND tỉnh vừa có Quyết định 2200/QĐ-UBND, ngày 24/8/2022 ban hành Quy chế đánh giá du lịch xanh Quảng Nam.

Làng cổ Lộc Yên có nhiều lợi thế để áp dụng Bộ tiêu chí du lịch xanh của UBND tỉnh

Theo đó, Hội đồng đánh giá du lịch xanh gồm 7 thành viên; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam làm Chủ tịch Hội đồng. Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng gồm 2 thành viên; Chánh Văn phòng Hiệp hội Du lịch Quảng Nam làm tổ trưởng Tổ thư ký. 06 (Sáu) tổ đánh giá theo 6 Bộ tiêu chí du lịch xanh Quảng Nam gồm: Tổ đánh giá theo Bộ tiêu chí dành cho khách sạn; Tổ đánh giá theo Bộ tiêu chí dành cho khu nghỉ dưỡng; Tổ đánh giá theo Bộ tiêu chí dành cho nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay); Tổ đánh giá theo Bộ tiêu chí dành cho doanh nghiệp lữ hành; Tổ đánh giá theo Bộ tiêu chí dành cho điểm tham quan; Tổ đánh giá theo Bộ tiêu chí dành cho điểm du lịch dựa vào cộng đồng.

Trách nhiệm của các Đánh giá viên, như sau: Kiểm tra quy trình, các thủ tục hồ sơ và tài liệu liên quan đến Bộ tiêu chí du lịch xanh, xem xét việc tuân thủ tất cả các yêu cầu liên quan đến phạm vi chứng nhận hay không. Xem xét kết quả “Tự đánh giá trực tuyến” có đáp ứng yêu cầu hay không, duy trì có hiệu quả hay không. Kiểm tra quá trình thực hiện của tổ chức, cá nhân đã thực hiện; thông báo về kết quả đánh giá thực tế theo các yêu cầu của Bộ tiêu chí du lịch xanh. Trước khi tiến hành đánh giá, Đánh giá viên hoặc chuyên gia (nếu có) sẽ ký thỏa thuận bảo mật và thỏa thuận xung đột lợi ích. Thông báo cho tổ chức, cá nhân được đánh giá về họ tên đầy đủ của các Đánh giá viên và chuyên gia mời đánh giá (nếu có) đồng thời yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp đơn đồng ý hoặc xác nhận trước khi thực hiện đánh giá.

Đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch theo các nhóm: khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay), lữ hành, điểm du lịch dựa vào cộng đồng và điểm tham quan.

File đính kèm:  Quyết định; Quy chế

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...