Phòng GD&ĐT Tiên Phước tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên trung học cơ sở tại thời điểm đầu năm học 2022 - 2023

Nhằm chuẩn bị thật tốt các điều kiện phục vụ năm học mới 2022 – 2023, cùng với việc xây dựng phương án kiện toàn đội ngũ, hợp đồng tu sửa cơ sở vật chất trường lớp, đề xuất mua sắm bàn ghế, thiết bị dạy học…; trong những ngày qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Tiên Phước tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên trung học cơ sở (THCS) về dạy học sách giáo khoa lớp 7 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.