Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2025

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 quy định về Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2022–2025 trên địa bàn tỉnh. Bộ tiêu chí này làm căn cứ để đánh giá thực trạng, mức độ đạt các chỉ tiêu, tiêu chí và xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện hàng năm, trung hạn 5 năm trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Điểm đáng chú ý trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, ngoài đạt chuẩn 19 tiêu chí quốc gia về xã NTM cần đáp ứng đủ các điều kiện như có ít nhất 1 thôn được UBND cấp huyện công nhận đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu trong giai đoạn 2022-2025; không có nợ đọng xây dựng cơ bản trái quy định, không có khả năng thanh toán. Đồng thời, lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM đạt tỷ lệ theo quy định của Trung ương, của tỉnh.

Bộ tiêu chí này phân chia ra 2 khu vực để thực hiện 19 tiêu chí NTM, trong đó có nhiều tiêu chí cả 2 khu vực đều thực hiện chung.

Tải File Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnhPhụ lục

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...