HĐND huyện Tiên Phước thông qua Đề án về phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 15/7/2022, HĐND huyện ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về thông qua Đề án về phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Việc thông qua Đề án với mục tiêu trang bị cho học sinh tri thức, kĩ năng nền tảng; hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi; chuẩn bị tâm thế cho việc thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của xã hội; đáp ứng yêu cầu phân luồng sau trung học cơ sở và việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ trang bị kiến thức sang phát triển phẩm chất và năng lực của người học; đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế trong thời gian qua, tạo bước phát triển đột phá nhằm nâng cao chất lượng GDĐT huyện nhà.

Theo đó, Đề án đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 như sau:

+ Giai đoạn 2022-2025: Xây dựng 100% trường từ Mầm non đến Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 40% trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Tăng cường công tác phát triển Đảng trong trường học, 100% cán bộ quản lý là đảng viên, phấn đấu có trên 40% giáo viên, nhân viên là Đảng viên. Có 100% giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đạt trình độ chuẩn. Trong đó, có trên 90% giáo viên Mầm non đạt trình độ trên chuẩn, có trên 10 cán bộ quản lý, giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở tốt nghiệp thạc sỹ. 100% cán bộ quản lý được đào tạo quản lý giáo dục, 100% Hiệu trưởng có trình độ trung cấp chính trị trở lên. 100% đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được bồi dưỡng thực hiện chương trình GDPT 2018 theo lộ trình, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 100% giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ B2 theo khung năng lực 6 bậc dành cho Việt Nam. 100% trường Tiểu học, Trung học cơ sở có thư viện tiên tiến, xây dựng theo mô hình Room to read, thư viện thân thiện. Trong đó, phấn đấu có trên 20% thư viện xuất sắc. 100% trường học có nhân viên thư viện được đào tạo, tập huấn và nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ; 100% trường Tiểu học, Trung học cơ sở có sử dụng phần mềm quản lý thư viện; 100% học sinh Tiểu học được bố trí tiết đọc tại thư viện hoặc tại lớp học (ít nhất 2 tiết/tháng)100% trường học trên địa bàn có môi trường“Xanh-Sạch-Đẹp”, 30% trường học xây dựng đảm bảo các tiêu chí về mô hình “Trường học hạnh phúc”.

Mô hình thư viện thân thiện mô hình Room to read

Định hướng giai đoạn 2025 – 2030: Giữ vững và nâng cao chất lượng 100% trường từ Mần non đến Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 60% trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Tăng cường công tác phát triển Đảng trong trường học, phấn dấu 100% cán bộ quản lý là đảng viên, phấn đấu có trên 50% giáo viên, nhân viên là đảng viên. Phấn đấu có 100% giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở đạt trình độ chuẩn. Trong đó, có 100% giáo viên Mầm non, 3-5% giáo viên Tiểu học, Trung học cơ sở đạt trình độ trên chuẩn. Phấn đấu có trên 50% thư viện xuất sắc; 100% trường học trên địa bàn có môi trường “Xanh-Sạch-Đẹp”;50% trường học xây dựng đảm bảo các tiêu chí về mô hình “Trường học hạnh phúc”. Đảm bảo 100% trường học đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo qui định, thực hiện chương trình GDPT 2018 theo lộ trình, kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phấn đấu đến năm 2030, có 90% trường học có câu lạc bộ thể thao; 60%
trường Tiểu học, Trung học cơ sở tổ chức dạy bơi, phổ cập bơi cho học sinh đạt trên 40%.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án ước tính trên 227 tỷ đồng.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...