Tiên Lập đạt 14/19 tiêu chí Nông thôn mới

Sáng ngày 03/8/2022, Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại xã Tiên Lập theo Kế hoạch số 138/KH-BCĐ ngày 5/7/2022. Đồng chí Trầm Quế Hương – Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì buổi làm việc.

Qua rà soát, đánh giá, tính đến thời điểm hiện nay, xã Tiên Lập đã đạt được 14/19 tiêu chí, còn 05 tiêu chí hiện chưa đạt, đó là tiêu chí số 1 về Quy hoạch, tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số  3 về thủy lợi, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Đồng thời, thôn 4 đã đạt 6/10 tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tiên Lập trong việc xác định rõ mục tiêu, quan điểm của Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới là chủ trương lớn nhằm phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; xây dựng nông thôn mới còn là cuộc vận động rộng rãi, thu hút các nguồn lực trong toàn xã hội cùng tham gia; trong đó các cấp ủy Đảng và chính quyền cơ sở  đóng vai trò lãnh đạo, điều hành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động; Nhân dân vừa là chủ thể thực hiện vừa là đối tượng thụ hưởng thành quả đạt được của chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới.

 Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Trầm Quế Hương đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã Tiên Lập cần tăng cường hơn nữa công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho nhân dân; từng bước phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, tạo điều kiện liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, tiêu thụ nông sản cho Nhân dân. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2022 và hoàn thành việc xây dựng “khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn thôn 4 vào năm 2022.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...