Thông báo kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức huyện Tiên Phước đợt 1 năm 2022

Ngày 02/8/2022, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 5092/KH-UBND về kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tỉnh Quảng Nam đợt 1 năm 2022; theo Kế hoạch của tỉnh, huyện Tiên Phước có 05 chỉ tiêu kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức huyện tại các cơ quan: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

- Chuyên ngành đăng ký tuyển dụng, tiếp nhận gồm các ngành: Kinh tế, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Quản lý đất đai, Tài chính ngân hàng, Việt Nam học.

- Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo Kế hoạch số 5092/KH-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

+ Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);

+ Sơ yếu lý lịch công chức theo mẫu số 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận đáp ứng yêu cầu miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định tại khoản 1, Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

+ Bản sao các Quyết định: tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch (hạng chức danh), xếp lương, nâng lương gần nhất, điều động, biệt phái.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

+ Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

+ Văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đăng ký dự tuyển trong trường hợp người đăng ký dự tuyển tại cơ quan, đơn vị khác.

- Thời gian nhận hồ sơ:

Hồ sơ gửi về Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam. Địa chỉ: số 268, Đường Trưng Nữ Vương, Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trước
ngày  08/8/2022.

Đính kèm Kế hoạch của UBND tỉnh

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...