Phòng Tư pháp tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho Nhân dân

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 03/KHLT-TP-TN&MT-VPĐKĐĐ-DV ngày 15/3/2022 của Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Ban Dân vận Huyện ủy, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện về tuyên truyền, tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý trực tiếp trên lĩnh vực hộ tịch và đất đai năm 2022; đồng thời nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời tham mưu, phản ánh với cấp ủy, chính quyền xử lý, giải quyết các yêu cầu chính đáng của Nhân dân, ngày 28/7/2022, Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trực tiếp cho Nhân dân tại 3 xã: Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Hiệp được tổ chức tại xã Tiên Hiệp.

 Buổi tư vấn thu hút  hơn 40 người dân trong các xã: Tiên Lãnh, Tiên Hiệp, Tiên Ngọc đến tham gia. Tại buổi tư vấn có 18 ý kiến yêu cầu tư vấn trên các lĩnh vực đất đai, thừa kế, hộ tịch, chứng thực. Các yêu cầu của người dân đã được lãnh đạo phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên – Môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện tư vấn, hướng dẫn  giải quyết một cách tận tình, đáp ứng yêu cầu của người dân. Bênh cạnh đó, Phòng Tư pháp và các cơ quan phối hợp đã lồng ghép tuyên truyền phổ biến nội dung cơ bản, quan trọng của Luật Đất đai, Luật Hộ tịch, Bộ luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành cho bà con Nhân dân.

Buổi tư vấn đã đem lại hiệu quả thiết thực, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân và lãnh đạo địa phương. Trong thời gian tới Phòng Tư pháp sẽ phối hợp với các cơ quan trên có nhiều cuộc tư vấn  cho các xã khác trên địa bàn huyện để  nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...