Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2020-2022 tại BHXH huyện Tiên Phước

Chiều ngày 25/7/2022, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do đồng chí Trần Thị Thu Ba – UVBTV, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện làm Trưởng đoàn có buổi giám sát việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện, giai đoạn 2020 – 2022 tại cơ quan BHXH huyện. Tham dự buổi giám sát có đại biểu Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo và thành viên Ban KT-XH HĐND, Lãnh đạo UBMT TQVN huyện, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã nghe Lãnh đạo BHXH huyện báo cáo, trong đó, với vai trò là cơ quan chuyên môn, những năm qua BHXH huyện đã luôn chủ động, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đạt được những kết quả nhất định, góp phần chung vào nhiệm vụ phát triển KT-XH và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT cơ bản đạt mục tiêu bao phủ theo Nghị quyết, Chương trình của Huyện ủy, HĐND và Kế hoạch của UBND huyện đề ra hằng năm, theo đó năm 2020 số người tham gia BHXH là 4.656 người, chiếm khoảng 13,5% so với lực lượng lao động trong độ tuổi (riêng BHXH tự nguyện là 1.134 người, tăng 582 người, gấp 2,05 lần so với năm 2019; đạt khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, vượt chỉ tiêu so với Chương trình số 14-CTr/HU của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW đề ra), tỷ lệ bao phủ BHYT là 96,18% dân số; năm 2021 số người tham gia BHXH là 5.471 người, tăng 815 người so với năm 2020, chiếm khoảng 15,6% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt mục tiêu so với Chương trình số 14-CTr/HU của Huyện ủy đề ra (riêng BHXH tự nguyện là 1.840 người, tăng 706 người so với năm 2020; đạt 109,26% kế hoạch UBND huyện giao, đạt khoảng 5,25% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức), tỷ lệ bao phủ BHYT là 97% dân số. Công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH đảm bảo kịp thời, đầy đủ, không có trường hợp chậm trể, sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi của người thụ hưởngCông tác cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng kịp thời, đúng quy định, không bỏ sót đối tượng. Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện còn có những hạn chế như: Đơn vị ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện rất ít, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng tới công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp, hợp tác xã có chiều hướng tăng, chây ỳ, không trích nộp kịp thời ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động…  

Tại buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Thu Ba, cùng các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị cơ quan BHXH huyện giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác triển khai, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nhất là phát triển người tham gia BHXH tự nguyện; việc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động, trong đó có giải quyết chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ; tình hình nợ và giải pháp thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT trong các đơn vị, doanh nghiệp; công tác cải cách thủ tục hành chính; tình hình thông tuyến KCB BHYT.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Thị Thu Ba – UVBTV, Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện đề nghị: BHXH huyện cần tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành và đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT trong các tầng lớp nhân dân; chủ động báo cáo và đề xuất giải pháp cho UBND huyện xử lý nghiêm các đơn vị để nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài; theo dõi, chủ động đăng ký làm việc với Đảng ủy, UBND các xã có kết quả phát triển chỉ tiêu về BHXH tự nguyện, BHYT còn thấp để kịp thời tháo gỡ khó khăn; cần xây dựng mối quan hệ với các Tổ chức dịch vụ ủy quyền thu BHXH, BHYT và các địa phương; tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...