Thực hiện chi trả trợ cấp thờ cúng liệt sĩ năm 2022

Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và ngày 24/7/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ đối với liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được nâng mức từ 500.000 đồng/01 liệt sĩ/01 năm lên thành 1.400.000 đồng/01 liệt sĩ/01 năm, thời gian hưởng kể từ năm 2022 trở đi.

Trên cơ sở Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND huyện Tiên Phước về phê duyệt danh sách trợ cấp một lần đối với người thờ cúng liệt sĩ năm 2022; đồng thời để việc chi trả trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được thực hiện kịp thời trong dịp 27/7, để các thân nhân thắp nhang, hương khói cho liệt sĩ. 

Chiều ngày 26.7, Phòng Lao động - TB&XH huyện phối hợp với Bưu điện huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức chi trả trợ cấp thờ cúng liệt sĩ năm 2022 cho 2.082 thân nhân liệt sĩ, với tổng kinh phí 2,914.8 tỷ đồng.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...