Tiên Hiệp có 198 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Sáng ngày 25.7, Hội Nông dân xã Tiên Hiệp tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2017-2022.

Giai đoạn 2017 - 2022, Hội nông dân xã Tiên Hiệp phối hợp mở 8 lớp nghề cho nông dân như lớp nhân giống cây ăn quả, thâm canh cây lúa, chăn nuôi, trồng rau sạch thu hút 650 lượt hội viên, nông dân tham gia. Vận động nông dân cải tạo được 137 ha đất kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có gia strij như thanh trà, tiêu, măng cụt, lòn bon, cau… Hướng dẫn tạo điều kiện cho 76 hộ nông dân thực hiện đề án 03 về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; trong đó có 11 hộ trồng tiêu từ 100 choái trở lên, 65 mô hình trồng thanh trà từ 100 - 400 gốc; 18 mô hình trồng sầu riêng, măng cụt và 26 mô hình chỉnh trang vườn. Phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện giúp cho 215 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế với số dư nợ trên 15 tỷ đồng. Giai đoạn 2017 – 2022, toàn xã có 198 hộ đạt danh hiệu Nông dân SXKDG các cấp, tăng 37 hộ so với nhiệm kỳ trước. Trong đó cấp xã 130 hộ, cấp huyện 56 hộ và cấp tỉnh 12 hộ. Với những kết quả đạt được đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã trên 11% năm 2017, xuống còn 3,72% năm 2022. Tại hội nghị, 3 hội viên nông dân được UBND xã tuyên dương khen thưởng vì đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017- 2022.