Tiên Sơn phát động cuộc thi “tìm hiểu lịch sử Đảng bộ xã và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025” hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ xã (16/12/1947-16/12/2022)

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ xã (16/12/1947-16/12/2022); chiều 15/7,  Đảng ủy xã Tiên Sơn tổ chức phát động Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ xã và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025”. 

Tại buổi Lễ phát động đồng chí Bùi Thị Liễu – Bí thư Đảng ủy xã đã thông qua tóm lượt nội dung của cuộc thi xoay quanh những nội dung cơ bản của Lịch sử đấu tranh cách mạng xã Tiên Sơn giai đoạn 1858 đến 2015; Lịch sử đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Luật Dân quân tự vệ, Bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú trọng, Nghị quyết 35/2021/NQ- HĐND của HĐND tỉnh, ……

Đối tượng dự thi là Cán bộ, đảng viên (kể cả đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú theo quy định 213-QD/TW không tham gia sinh hoạt tại Chi bộ trực thuộc đảng bộ xã), công chức, viên chức, người lao động, đoàn, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

Thời gian tổ chức phát động cuộc thi: Từ ngày 15/7/2022 đến ngày 05/8/2022.

Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức sẽ chọn 18 người dự thi có số điểm cao nhất, dự đoán số người tham gia cuộc thi đúng nhất, thời gian thi ngắn nhất để trao:  01 Giải nhất, 01 Giải nhì, 01 giải ba và 15 Giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức sẽ tổng kết cuộc thi và trao giải, dự kiến từ ngày 10/8/2022 đến ngày 15/8/2022.

Việc phát động cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên, đoàn, hội viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã về những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Tiên Sơn đã đạt được qua 75 năm thành lập, phát triển. Đồng thời góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và Thông tri 08-TT/TU, ngày 21/6/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc “tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện giáo dục văn hóa, lịch sử địa phương trong trường phổ thông” trong thời gian đến.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...