Tổ chức Cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu

Cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam 2022 do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức sẽ chính thức khởi động vào ngày 01/8 và tổng kết, trao giải vào ngày 30/9/2022.

Cuộc thi nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng phòng, tránh, ứng phó thiên tai; tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp chủ động thích ứng, phòng ngừa, ứng phó thiên tai kịp thời, khắc phục hậu quả thiên tai... cho đội ngũ cán bộ, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh, nhất là người dân ở các khu vực thường xuyên xảy ra bão, lũ quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt. Đồng thời, nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng để phát huy ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong toàn dân, đặc biệt là chủ động phòng, chống thiên tai trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19.

Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn viên thanh niên, HSSV và nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến, người dự thi trả lời các câu hỏi tại địa chỉ: http://thibiendoikhihau.quangnam.gov.vn , hoặc truy cập vào banner “Cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022” của Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: http://quangnam.gov.vn và Cổng thông điện điện tử các huyện, thị xã, thành phố. Chi tiết về cách thức tham gia Cuộc thi thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi.

Nội dung thi gồm các kiến thức, kỹ năng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về tác động của biến đổi khí hậu và các biện pháp ứng phó liên quan. Qua đó, góp phần xây dựng năng lực cộng đồng ứng phó thiên tai nhằm giảm các thiệt hại về tính mạng, sinh kế của người dân, nhất là cộng đồng dân cư nghèo ở các huyện ven biển, vùng sâu, vùng xa góp phần vào mục tiêu giảm nghèo và hướng đến phát triển bền vững…

Từ ngày 01/8, Cuộc thi được chính thức khởi động với 04 kỳ thi, cụ thể: 

+ Kỳ thi thứ 1: Bắt đầu từ 8h00 ngày 01/8/2022, kết thúc lúc 16h00 ngày 07/8/2022. Danh sách cá nhân đạt giải kỳ 1 được công bố vào ngày 09/8/2022.
+ Kỳ thi thứ 2: Bắt đầu từ 8h00 ngày 10/8/2022, kết thúc lúc 16h00 ngày 16/8/2022. Danh sách cá nhân đạt giải kỳ 2 được công bố vào ngày 18/8/2022.
+ Kỳ thi thứ 3: Bắt đầu từ 8h00 ngày 19/8/2022, kết thúc lúc 16h00 ngày 25/8/2022. Danh sách cá nhân đạt giải kỳ 3 được công bố vào ngày 27/8/2022.
+ Kỳ thi thứ 4: Bắt đầu từ 8h00 ngày 28/8/2022, kết thúc lúc 16h00 ngày 04/9/2022. Danh sách cá nhân đạt giải kỳ 4 được công bố vào ngày 06/9/2022.

Kết quả cuộc thi được công bố tại địa chỉ http://thibiendoikhihau.quangnam.gov.vn, và baner “Cuộc thi trên Internet tuyên truyền phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Nam năm 2022” của Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ: http://quangnam.gov.vn.

Ban Tổ chức tổng kết trao giải thưởng cho 04 kỳ thi sau khi kết thúc 04 kỳ thi nêu trên, dự kiến thời gian trao giải thưởng vào ngày 30/9/2022.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...