Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7

Nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc, tôn vinh, ghi nhận những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời phát huy, giáo dục truyền thống cách mạng lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt quan tâm đến thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; ngày 20/5/2022, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Theo đó, UBND huyện sẽ tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022).

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, nội dung các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên sóng Đài TT-TH huyện và các trạm Truyền thanh cơ sở; tổ chức tuyên truyền lưu động, báo chí,…) và bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo hiệu ứng cao (trang trí trực quan, băng rôn, khẩu hiệu, pano,…) nhằm kêu gọi, vận động toàn dân phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc bằng việc làm, hành động thiết thực, cùng chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người có công. 

2. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công

Tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách ưu đãi người có công và thân nhân theo quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công cách mạng; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công cách mạng, các chính sách ưu đãi khác.

Tiếp tục rà soát, giải quyết những trường hợp chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đầy đủ chế độ ưu đãi, đảm bảo tất cả người có công và thân nhân được thụ hưởng các chế độ ưu đãi đúng theo quy định

Thực hiện tốt công tác điều dưỡng cho người có công và thân nhân Tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho người có công từ nguồn Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019, Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh, huyện, xã và nguồn xã hội hóa hợp pháp khác. Tiếp tục khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ, báo tin về việc an táng mộ liệt sĩ trong nghĩa trang đến các thân nhân, gia đình liệt sĩ. Phối hợp với các đơn vị liên quan tìm kiếm đưa hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện về với địa phương và gia đình.

3. Các chương trình, hoạt động tình nghĩa

Tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng "Gia đình gương mẫu, người công dân kiểu mẫu" đến từng thôn, khối phố; kêu gọi nhân dân đăng ký, hưởng ứng, tham gia phong trào bằng những việc làm, hành động thiết thực, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, học tập các tấm gương "người tốt, việc tốt", cùng chia sẻ, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xã hội văn minh, hiện đại.

Tuyên truyền vận động ủng hộ “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” các cấp với tinh thần tự nguyện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong và ngoài huyện để cùng với Nhà nước chăm sóc người có công trước tháng 7/2022. Vận động cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng 02 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

- Hoàn thành việc hỗ trợ 129 nhà ở (xây mới 29 nhà, sửa chữa 100 nhà) cho người có công và thân nhân theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 27/7/2022.

Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho người có công

- Tổ chức thực hiện và kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” như: tặng nhà tình nghĩa, sổ tiết kiệm; chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ VNAH; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn, già cả, neo đơn.

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức sinh hoạt, ôn lại truyền thống cách mạng, thăm hỏi, động viên, khích lệ tinh thần thương, bệnh binh; con liệt sĩ; con của thương, bệnh binh đang công tác tại cơ quan, đơn vị mình.

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh, huyện đến người có công và thân nhân một cách trân trọng, chu đáo, kịp thời, đúng đối tượng và thanh quyết toán nguồn kinh phí đúng quy định; chuẩn bị các điều kiện để Lãnh đạo huyện đi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình người có công và thân nhân tiêu biểu.

- Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đồng chí thương, bệnh binh nặng.

- Tổ chức thắp nến tri ân, thắp sáng nghĩa trang liệt sĩ huyện và các xã, thị trấn vào tối ngày 26/7/2022; tổ chức các hoạt động về nguồn, giúp các gia đình người có công sửa chữa, xây mới nhà ở; tu sửa, quét vôi, chỉnh trang lại khuôn viên, trồng và chăm sóc cây cảnh, vệ sinh trong và ngoài nghĩa trang, các khu tưởng niệm liệt sĩ, di tích lịch sử trên địa bàn huyện, xã.