Tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam

UBND huyện Tiên Phước thông báo một số nội dung về việc tiếp nhận, xử lý và trả lời yêu cầu, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp qua Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam như sau:

I. CÁC KÊNH TƯƠNG TÁC QUA TỔNG ĐÀI THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG 1022 TỈNH QUẢNG NAM

1. Tổng đài 1022 Quảng Nam (đầu số điện thoại: 0235.1022): là Bộ phận đầu mối tiếp nhận, ghi lưu, điều phối xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các nội dung được tiếp nhận theo quy định Điều 4 Quy chế này.

2. Trang Thông tin điện tử Quảng Nam (Website: quangnam.gov.vn):

Mục tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

3. Kênh tương tác ứng dụng trên điện thoại thông minh “Quảng Nam trực tuyến”: tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

4. Thông tin, dữ liệu từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam (IOC Quảng Nam).

5. Địa chỉ Email: Tạo lập và sử dụng địa chỉ 1022@ quangnam.gov.vn.

6. Kênh Zalo: Tài khoản Official Account lấy tên là 1022 Quảng Nam.

7. Kênh Facebook: Fanpage mới có tên là 1022 Quảng Nam.

8. Các kênh tương tác khác theo yêu cầu quản lý.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU, THẮC MẮC HOẶC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

Tổng đài 1022 Quảng Nam tiếp nhận, xử lý và trả lời các yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến:

1. Thủ tục hành chính, quy định hành chính:

a) Thông tin về cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết, thành phần hồ sơ, cơ quan xử lý, thời hạn giải quyết, mức phí, lệ phí; hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ; đăng ký thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích.

b) Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính, thủ tục hành chính do hành vi chậm trễ, sách nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức.

c) Về cơ chế, chính sách; sự không phù hợp của quy định hành chính, thủ tục hành chính so với thực tế; sự không đồng bộ, không thống nhất của các quy định hành chính, thủ tục hành chính; quy định hành chính không phù hợp hoặc trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập và những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

d) Góp ý, đề xuất giải pháp, sáng kiến ban hành mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định hành chính, thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp.

2. Các vấn đề về kinh tế – xã hội, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích như: thông tin tuyển sinh, y tế, bảo hiểm, an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, xây dựng, giao thông công cộng, vận chuyển hàng hóa, điện, nước, xử lý rác thải, phòng chống thiên tai…

3. Khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: giao thông, cấp nước, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, điện lực, viễn thông; thông tin liên quan đến xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chất lượng vật tư nông nghiệp; vi phạm xây dựng, đất đai…

4. Các chủ trương, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, về các khu công nghiệp; thông tin về du lịch; các sự kiện đặc biệt của tỉnh…

5. Các lĩnh vực khác theo yêu cầu thực tế và khả năng của Tổng đài.

6. Đối với các thông tin phản ánh thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự (113), cứu hoả, cứu nạn, cứu hộ (114), cứu thương (115); các phản ánh hiện trường; các phản ánh về đơn, thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tổng đài 1022 Quảng Nam hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp gọi, gửi đến đúng các đầu số, địa chỉ cần liên hệ này.

III. CÁCH THỨC PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ

1. Người dân, doanh nghiệp gọi điện thoại trực tiếp đến Tổng đài 1022 Quảng Nam thông qua đầu số 1022: gọi số cố định nhấn 1022, gọi số di động nhấn 0235.1022.

2. Người dân, doanh nghiệp gửi nội dung yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị tại: Mục tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam (quangnam.gov.vn); địa chỉ email Tổng đài 1022 Quảng Nam (địa chỉ: 1022@quangnam.gov.vn); kênh Zalo official account (tên sử dụng: 1022 Quảng Nam) và kênh Fanpage Facebook (tên sử dụng:1022 Quảng Nam).

3. Người dân, doanh nghiệp gửi nội dung phản ánh, kiến nghị qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ quản lý tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn; gửi đơn, thư phản ánh, kiến nghị (dưới dạng văn bản giấy) và các hình thức phản ánh, kiến nghị thích hợp khác trực tiếp đến Tổng đài 1022 Quảng Nam (địa chỉ: 02A Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...