Hiệu quả từ mô hình tái hòa nhập cộng đồng tại xã Tiên Mỹ

Nhằm giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ổn định tâm lý, không tái phạm, trở thành những công dân có ích cho xã hội, năm 2020, Công an xã Tiên Mỹ đã tham mưu UBND xã xây dựng và triển khai mô hình tái hoà nhập cộng đồng. Mô hình là điểm kết nối các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và Nhân dân cùng chung tay giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Kết quả, từ năm 2020 đến nay, đã có 28 người chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng được giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để làm ăn, sinh sống, xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng, góp phần phòng ngừa tái phạm tội, vi phạm pháp luật và bảo đảm trật tự trên địa bàn. Cùng với đó, Công an xã Tiên Mỹ đã hướng dẫn 19 người chấp hành xong án phạt tù đủ điều kiện xóa án tích làm thủ tục cấp lý lịch tư pháp theo quy định.