HĐND xã Tiên Cảnh tổ chức kỳ họp thứ 4, khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026

Sáng ngày 30.7, HĐND xã Tiên Cảnh tổ chức kỳ họp lần thứ 4, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trong 6 tháng đầu năm, bổ sung giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu, tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã Tiên Cảnh có những chuyển biến tích cực, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Tổng diện tích gieo sạ lúa đạt 445 ha, năng suất đạt 55 tạ/ha; sản lượng lượng thực đạt trên 1.800 tấn. Xã đã hỗ trợ nhân dân triển khai thực hiện Đề án 03 của huyện về “phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng “giai đoạn 2017 – 2025” với kinh phí hỗ trợ trên 3,6 triệu đồng. Vận động nhân dân trồng rừng đạt trên 109 ha, khai thác gỗ rừng trồng 131 ha. Tiếp tục duy trì và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đến nay xã đạt 7/12 tiêu chí. Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu bình quân chung của toàn xã đạt 7,37 tiêu chí.

Tổng thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm đạt gần 12,3 tỷ đồng; tổng chi trên 7,5 tỷ đồng. Trên lĩnh vực VH - XH, ANQP tiếp tục được giữ vững và có những bước phát triển tích cực. Các trường học tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn. Công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, cũng như các chế độ chính sách cho người có công được địa phương quan tâm, triển khai có hiệu quả.

Tại kỳ họp lần này các địa biểu được nghe trình bày nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022 và biểu quyết thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ và gải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm; quyết toán thu chi ngân sách năm 2021; chương trình giám sát HDDND xã năm 2023…

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...