Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Cảnh lần thứ 10, khóa XII

Sáng ngày 28/6/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiên Cảnh tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa XII, sơ kết  thực hiện công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự hội nghị có Ông Võ Ngọc Lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước, Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, các Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, đại biểu các ban ngành đoàn thể, các ông bà là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng; phó ban Mặt trận thôn, 54 đại biểu tham gia.

Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên tập trung đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước, Nghị quyết HĐND các cấp, Đề án, chương trình triển khai trên địa bàn xã; tổ chức tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản của huyện, xã, về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; chiến dịch tiêm chủng vắc - xin phòng Covid -19…. Đồng thời đa dạng hoá hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như: Tổ chức toạ đàm nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng việc công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "KDC văn hóa". Tổ chức tập huấn kết hợp ra mắt mô hình “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường” tại chùa phật giáo Tiên cảnh,

Song song với đó Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Cảnh đã có nhiều giải pháp cụ thể và huy động nguồn lực xã hội hóa trên 300 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh đặt biệt khó khăn, đau ốm đột xuất  tổng cộng 154 xuất  và còn vận động trên 200 ngày công để giúp cho các gia đình khó khăn và làm bê tông nông thôn trị giá trên 60 triệu đồng. Bên cạnh đó đã vận động được 28,5 triệu đồng Quỹ "Ngày vì người nghèo". 

Triển khai, lựa chọn các nội dung tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo phương án  xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu thôn 3 và thôn 7a.  Đồng thời tổ chức hướng dẫn Hiệp thương giới thiệu nhân sự bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027 đạt kết quả.

                                                                                                   Ông Võ Ngọc Lễ, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại hội nghị, Bà Bùi Thị Lan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND xã báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm và Ông Lê Trường Hiền, Chủ tịch UBND báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của xã 6 tháng đầu năm. Theo đó, tình hình kinh tế của xã có bước phát triển tốt có nhiều nhiều khởi sắc trên các lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 13 tỷ đồng, bằng 77,63% dự toán, tăng 40,57% cùng kỳ. 8/8 khu dân cư xây dựng KDC nông thông mới kiễu mẫu. Công tác chăm lo, bảo đảm đời sống nhân dân được chú trọng. An sinh xã hội được bảo đảm, hỗ trợ kịp thời người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội, giảm nghèo được thực hiện hiệu quả...

Phát biểu tại hội nghị, Ông Võ Ngọc Lễ, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước ghi nhận kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã  trong 6 tháng đầu năm 2022 và đề nghị trên cơ sở nội dung trọng tâm đã được xác định 6 tháng cuối năm, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã. Đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, triển khai tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là hiện nay huyện đang tổ chức tiêm vắc xin mũi 4 cho người dân. Cùng với đó tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Chủ động nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân kịp thời cung cấp thông tin định hướng dư luận trong Nhân dân.

 Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

 

                                                                                    

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...