Tổ chức Hoạt động ngày chủ nhật xanh của 3 xã Tiên An- Tiên Hiệp và Tiên Mỹ

Sáng ngày 26/6/2022, Đoàn thanh niên xã Tiên Mỹ phối hợp với đoàn xã Tiên An và đoàn xã Tiên Hiệp tổ chức hoạt động ngày Chủ nhật xanh tại xã Tiên An. 

Tham gia chương trình có Bí thư, phó Bí thư đoàn 3 xã và hơn 40 đoàn viên thanh niên tham gia.