Tổ chức tổ chức Hội nghị tập huấn Cải cách hành chính năm 2022

Chiều ngày 14/6/2022, UBND huyện Tiên Phước tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2022; tham dự Hội nghị tập huấn có đồng chí Trầm Quế Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại biểu lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy và hơn 90 lãnh đạo, công chức các phòng ban chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn.

Đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Trầm Quế Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của huyện và các ngành, địa phương trong thời gian qua, đồng thời Chủ tịch UBND huyện đã phân tích, đánh giá, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện và yêu cầu, đề nghị các cấp, các ngành, các xã, thị trấn và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng, kiến thức về công tác cải cách hành chính; tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới tư duy, lề lối, phong cách làm việc, nổ lực, phấn đấu hoàn thành tốt mọi công việc, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả, kết quả giải quyết công việc và chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Trung Kiên và đồng chí Nguyễn Phan Nguyên Thảo (Báo cáo viên - Sở Nội vụ) đã giới thiệu một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Tập huấn, hướng dẫn kỹ năng xây dựng báo cáo công tác cải cách hành chính, Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính đối với các phòng ban chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn...

Hội nghị tập huấn là dịp để lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng ban chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn học tập, nghiên cứu, cập nhật, bổ sung, nâng cao trình độ, kỹ năng, kiến thức để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần cải thiện, nâng cao và giữ vững chỉ số cải Cách hành chính của huyện trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...