Đoàn thanh niên xã Tiên Mỹ tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch ủy ban nhân dân xã với đoàn viên thanh niên năm 2022

Chiều ngày 15/6/2022, Đoàn thanh niên xã Tiên Mỹ đã tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân xã với đoàn viên thanh niên năm 2022. Tham dự Chương trình có đồng chí Võ Kim Chung, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí Mai Văn Dân, Bí thư đoàn xã Tiên Mỹ, cùng các anh chị Bí thư chi đoàn thôn và hơn 30 đoàn viên tham gia.

ĐVTN tham gia đối thoại

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trọng tâm, trọng điểm, đối thoại diễn ra trong không khí sôi nổi, các bạn đoàn viên thanh niên đã trao đổi một số nội dung như: vấn đề tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên vào sinh hoạt; đoàn viên, thanh niên với công tác tình nguyện vì cộng đồng; giải pháp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên, sinh viên sau khi tốt nghiệp, bộ đội xuất ngũ, nguồn vốn giải quyết việc làm, các hoạt động đoàn trong thời gian đến, về tiếp cận khoa học công nghệ… Hầu hết các câu hỏi, ý kiến, kiến nghị của các bạn đoàn viên đã được lãnh đạo địa phương trả lời trực tiếp. Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền địa phương với đoàn viên thanh niên là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng. Là dịp để lãnh đạo trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của các bạn đoàn viên thanh niên trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng quê hương Tiên Mỹ ngày càng Phát triển.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...