ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ TIÊN CẢNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHẢN BIỆN XÃ HỘI

Sáng ngày 14/6/2022, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tiên cảnh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về dự thảo phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu thôn 3 và thôn 7a xã Tiên Cảnh giai đoạn 2022-2025. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, tổ tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; các ông bà là Trưởng, phó ban CTMT 8 thôn, các đồng chí là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn khu dân cư số 3 và 7a.

                                                                                                                                    Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND xã (đơn vị chủ trì soạn thảo phương án) trình bày nội dung Dự thảo phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu thôn 3 và thôn 7a  giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã. Tại Hội nghị với tinh thần dân chủ, các ý kiến phản biện đều có sự tập trung phân tích từng nội dung, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các đại biểu. Hội nghị đã ghi nhận được 13 ý kiến đóng góp trực tiếp vào các nội dung của dự thảo phương án như: Giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tăng thu nhập cho người dân, vai trò tham mưu của Ban chỉ đạo, Ban quản lý và Ban phát triển thôn trong việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó nhấn mạnh cần phải đảm bảo công tác phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và huy động sức dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với phát triển du lịch. Tại hội nghị, đa phần ý kiến cho rằng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu thì Ban phát triển thôn phải nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm để đi đến kết quả, kinh nghiệm làm từ cái dễ đến cái khó, đảm bảo thực chất không chạy theo phong trào, phô trương, lãng phí. Đây là mục tiêu để phấn đấu năm 2025 về đích xã nông thôn mới kiễu mẫu.

Sau Hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Tiên Cảnh sẽ tổng hợp ý kiến phản biện gửi UBND xã xem xét chỉnh sửa để hoàn thiện phương án trình Đảng uỷ và UBND huyện phê duyệt.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...