SƠ KẾT 02 NĂM HIỆP THƯƠNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VỚI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI THAM GIA CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” GIAI ĐOẠN 2020 - 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2022-2024

Chiều ngày 13/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm hiệp thương phân công nhiệm vụ với các tổ chức chính trị xã hội tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2022-2024. Ông Nguyễn Chính -  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội huyện. 

Hai năm qua (2020-2021), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ trì hiệp thương phân công nhiệm vụ với các tổ chức chính trị xã hội huyện đạt được nhiều kết quả. Thông qua chuyên mục Đại đoàn kết của Mặt trận, Chương trình phát thanh Nông dân của Hội nông dân, chương trình “Coffee với Thanh niên khởi nghiệp” của Đoàn thanh niên đã kịp thời truyền tải thông tin, các chương trình, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo đoàn, hội viên và quần chúng nhân dân. Ngoài ra, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội quan tâm đa dạng hóa các hình thức để đẩy mạnh công tác tuyên truyền: tổ chức lễ mitting, phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu, tô chức tập huấn, hội thi, trưng bày giới thiệu sản phẩm tiền ocop, sản phẩm ocop, xây dựng phóng sự …tạo nên khí thế thi đua sôi nổi.

Xây dựng mới, duy trì và nhân rộng các mô hình chỉnh trang khu dân cư gắn với Đề án “Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại mang đặc trưng vùng Trung du xứ Quảng giai đoạn 2017-2025”, xây dựng khu dân cư, cụm dân cư kiểu mẫu, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, xây dựng 27 mô hình SXKD do hội viên cựu chiến binh làm chủ, 1438 mô hình trồng cây ăn quả của Hội nông dân, 75 mô hình thanh niên khởi nghiệp của Đoàn thanh niên, các câu lạc bộ “Gia đình an toàn”, “Dâu hiền tộc họ”, “Nhà sạch vườn đẹp”...do Hội LHPN huyện chủ trì được duy trì và phát triển...Vận động hiến đất đai, cây cối, hoa màu, ngày công để làm đường giao thông nông thôn. Hỗ trợ, giúp đỡ 206 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững thông qua nhiều hình thức (xây dựng nhà đại đoàn kết, phương tiện sinh kế: máy xay nước mía, xe đạp, cây, con giống)... 

Công tác giám sát phản biện, xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền được Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp thực hiện chặt chẽ. Quan tâm giám sát những vấn đề có liên quan thiết thực đến bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội, đoàn viên và nhân dân như: chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42, Nghị quyết 68 của Chính phủ..., việc thực hiện các tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao,… 

Hội nghị cũng đã ký kết liên tịch giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2022-2024. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...