Triển khai đăng ký ô tô tại Công an huyện và đăng ký mô tô, xe gắn máy tại Công an xã

Ngày 31/5/2022, Công an huyện Tiên Phước tổ chức đăng ký xe ô tô và Công an xã Tiên Cảnh tổ chức đăng ký xe mô tô theo phân cấp quy định tại Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an. Ghi nhận trong ngày đầu triển khai, Công an huyện đã tiếp nhận 09 hồ sơ đăng ký xe ô tô và Công an xã Tiên Cảnh đã tiếp nhận 04 hồ sơ đăng ký xe mô tô với các thủ tục như: Đăng ký, cấp biển số mới; đăng ký sang tên; cấp đổi đăng ký xe,…