Tập huấn công tác Gia đình cho cán bộ làm công tác Gia đình và Chủ nhiệm CLB Gia đình phát triển bền vững

Sáng ngày 31.5, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tiên Phước tổ chức tập huấn công tác Gia đình cho trên 80 cán bộ làm công tác gia đình và Chủ nhiệm câu lạc bộ (CLB) Gia đình phát triển bền vững trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn, các địa biểu được nghe cán bộ phòng Nếp sống văn hóa gia đình- Sở văn hóa - Thể thao & Du lịch, cán bộ Phòng Văn hóa Thông tin huyện hướng dẫn về một số quy định pháp luật về hôn nhân & gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; hướng dẫn kịch bản tổ chức sinh hoạt CLB Gia đình phát triển bền vững; các mô hình, nội dung, hình thức sinh hoạt CLB hiệu quả. Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe hướng dẫn triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh về công tác gia đình; kỹ năng điều hành sinh hoạt CLB Gia đình phát triển bền vững; Kỹ năng hòa giải trong, phòng chống bạo lực gia đình.

Qua buổi tập huấn giúp các cán bộ, công chức làm công tác Gia đình, chủ nhiệm các CLB Gia đình phát triển bền vững nắm rõ các văn bản chỉ đạo về công tác gia đình, những kiến thức, kỹ năng xử lý, can thiệp trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; kịp thời tham mưu, xây dựng văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động này tại cơ sở.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...