UBND huyện Tiên Phước triển khai Dự án “Hòa nhập 1”

Dự án “Hòa nhập 1” do cơ quan cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ và triển khai trên địa bàn huyện nhằm phát hiện sớm, phục hồi chức năng và hỗ trợ hòa nhập cho trẻ em khuyết tật về trí tuệ, khuyết tật phát triển với các hoạt động cụ thể như sau:

Hoạt động 1: Khám, chẩn đoán và đánh giá đầu vào cho trẻ tham gia khóa tập huấn

- Thời gian: Từ 7h30 – 17h30 ngày 28/5/2022 (thứ 7)

- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN huyện và các đoàn thể huyện.

- Số lượng: 23 trẻ

- Báo sỹ tham gia: 02 bác sỹ từ trường ĐH Y dược Huế

Hoạt động 2: Tổ chức 02 lớp tập huấn cho phụ huynh có con rối loạn trí tuệ phát triển và chậm phát triển

- Thời gian: Vào các ngày thứ 7 hoặc chủ nhật hằng tuần trong vòng 9 tuần; dự kiến bắt đầu trong vòng tuần 1 và 2 của tháng 6/2022. Ngoài ra, mỗi gia đình sẽ có 3 buổi được các nhà chuyên môn hướng dẫn thực hành can thiệp trên trẻ trực tiếp tại bệnh viện hoặc nhà trẻ.

- Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN huyện và các đoàn thể huyện.

- Số lượng: 15 phụ huynh/lớp

UBND huyện Tiên Phước kính thông báo để Nhân dân được biết và tham gia.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...