Tập huấn nâng cao nhận thức trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, vì sức khỏe cộng đồng

Hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”, ngày 17/5, Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho hơn 100 cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở. 

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên Sở Nông nghiệp & PTNT đã tuyên truyền đến học viên các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn như: Luật An toàn  thực  phẩm, Nghị định  số  15/2018/NĐ-CP của Chính  phủ quy định chi tiết thi  hành một  số  điều của  Luật An  toàn thực phẩm; các quy định của Bộ Nông nghiệp & PTNT về sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Trong đó tập trung vào các vấn đề như điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; lợi ích của việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sức khỏe cộng đồng; trách nhiệm của người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vấn đề an toàn thực phẩm; cách nhận biết và phòng tránh các mối nguy hại trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Qua đó, góp phần trang bị thêm nguồn kiến thức cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...