TÌNH YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI - SÂU SÁT CƠ SỞ TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

TÌNH YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI - SÂU SÁT CƠ SỞ

 TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là Chi bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn, trong thời gia qua Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng và thực hiện một số mô hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã gặt hái được kết quả nhất định.

Thực hiện Kế hoạch số 130-KH/HU, ngày 03/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 06/3/2019 Chi bộ ban hành Nghị quyết xây dựng mô hình “Heo đất khuyến học” với nội dung và hình thức cụ thể. Theo đó, bắt đầu từ tháng 3/2019 mỗi đảng viên tiết kiệm bằng cách bỏ vào heo đất ít nhất mỗi ngày 1 nghìn đồng, đến cuối năm sẽ thu hoạch vào dịp kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và phân loại đảng viên cuối năm.

Qua 3 năm thực hiện mô hình, Chi bộ đã thu gần 8 triệu đồng, đảng viên tiết kiệm được nhiều nhất hơn 500 nghìn đồng/năm, đảng viên tiết kiệm ít nhất hơn 300 nghìn đồng/năm; Chi bộ đã cấp học bổng cho 2 em vượt khó học giỏi trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng dịp khai giảng năm học 2020-2021 mỗi em 1 triệu đồng và năm học 2021-2022 trao cho 3 em vượt khó học giỏi trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh, mỗi em 1 triệu đồng; hiện nay còn tồn quỹ gần 3 triệu đồng. Với mô hình này đã thể hiện được sự yêu thương con người là một trong 4 chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh (trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng). Cả 4 đều là tiêu chí để đánh giá con người mới, con người mang dấu ấn đạo đức Hồ Chí Minh. Tình yêu thương đó là tình cảm rộng lớn, trước hết dành cho những người cùng khổ, những người lao động bị áp bức, bóc lột. Tình yêu thương đó còn được thể hiện trong mối quan hệ giữa bạn bè, đồng chí, với mọi người bình thường trong quan hệ hàng ngày. Với nghĩa cử “mỗi ngày” tiết kiệm 1 nghìn đồng là rất nhỏ, ông bà mình hay nói “tích tiểu thành đại” đó sao! dù sao cũng giúp cho các em một phần nhỏ bé trên con đường học vấn của mình.

Phát huy kết quả thu được bước đầu trong thực hiện mô hình “Heo đất khuyến học”, năm 2022 trên cơ sở Kế hoạch số 46-KH/HU, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngày 28/02/2022 Chi bộ tiếp tục ban hành Nghị quyết xây dựng mô hình “Đảng viên chi bộ thường xuyên đi cơ sở hướng dẫn chuyên môn về công tác tuyên giáo và nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân” năm 2022. Với những nội dung đó là thành lập 4 Tổ công tác của Chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy (mỗi tổ 1 lãnh đạo Ban và 1 chuyên viên) để tăng cường đi cơ sở, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác tuyên giáo nhằm hỗ trợ thêm cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Tuyên giáo cơ sở nắm bắt kịp thời nhiệm vụ công tác tuyên giáo để lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước và nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Các Tổ công tác làm việc định kỳ với Thường trực cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác Tuyên giáo mỗi quý 1 lần (dự kiến mô hình này kết thúc vào tháng 11 năm 2022).

Qua làm việc quý I năm 2022 tại 15 xã, thị trấn hầu hết Thường trực cấp ủy và Ban Tuyên giáo cơ sở hoan nghênh Mô hình của chi bộ đã tạo điều kiện cho lãnh đạo xã, thị trấn hiểu được các tiêu chí thi đua công tác tuyên giáo năm 2022, nhất là việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực Tuyên giáo năm 2022; việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 46-KH/HU, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;…

         Mô hình “Nuôi heo đất” của chi bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về phong cách lãnh đạo sâu sát cơ sở. Theo tài liệu thống kê của Bảo tàng Hồ Chí Minh, chỉ tính trong 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1955-1965), không quản tuổi cao, công việc bề bộn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện hơn 700 lượt đi thăm các địa phương, công trường, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị bộ đội…, từ miền núi đến hải đảo, để thăm hỏi chiến sĩ và đồng bào, xem xét tình hình, kiểm tra công việc. Học Bác, Chi bộ thực hiện mô hình Đảng viên chi bộ thường xuyên đi cơ sở hướng dẫn chuyên môn về công tác tuyên giáo và nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân” năm 2022 đó là thể hiện phong cách quần chúng, gần Dân, sát Dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân.

Trong những ngày tháng 5 lịch sử này, chúng ta kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); hôm nay Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vẫn còn sống mãi với non sông Việt Nam. Học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, học tập về tình yêu thương con người; phong cách lãnh đạo sâu sát cơ sở, gần Dân, sát Dân của Người nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, phục vụ nhân dân, thực hiện ước nguyện của Bác Hồ về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...